pssp.org.pl

Pedagogika na warszawskich uczelniach

Jeśli przyjrzeć się ofercie pedagogiki warszawskich uczelni, można zauważyć, że starają się one wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów, oferując różne specjalności, a także tryby nauczania – dzienne i zaoczne. Taką ofertę ma też dla zainteresowanych takimi studiami placówka, której propozycje znajdują się na stronie https://wsp.szkolymydlowskiej.pl/kierunki/pedagogika.html. Uczelnia ta jednak nie wyróżniałaby się niczym szczególnym spośród innych warszawskich uczelni proponujących studiowanie na kierunkach pedagogicznych, gdyby nie szczególnie wysoka jakość kształcenia, którą proponuje. Placówka ta nastawiona jest nie tylko na zapewnienie swym studentom dyplomu, co potrzebne jest do podjęcia pracy z powodów formalnych, ale też, a raczej przede wszystkim, na solidne przygotowanie ich do zawodu – w tym przypadku do zawodu pedagoga, który jest przecież szczególnie wymagający. Dlatego jeśli ktoś chce mieć pewność, że wybierze dla siebie studia, które będą polegały nie tylko na pisaniu pracy dyplomowej i zdobyciu formalnych uprawnień do wykonywania tego zawodu, ale też świetnie do tego przygotują, to na pewno będzie to doskonały wybór.

Realizowane kierunki pedagogoczne

Spośród różnych specjalności pedagogicznych proponowanych przez tę uczelnię można wybrać studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna i pedagogika resocjalizacyjna, a więc zakres możliwości jest duży. Każdy z tych kierunków pozwala na znalezienie pracy w innego rodzaju placówkach, nic więc dziwnego, że pedagogika, jako studia bardzo wszechstronne, a wręcz uniwersalne, cieszy się tak wielkim zainteresowaniem.

Szkoły Beaty Mydłowskiej
Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 226193225

Zobacz także:

Copyright © pssp.org.pl 2019